Új ÁSZ-jelentés: a kerékpárút-fejlesztések ellenőrzése

Csökkent a kerékpáros balesetek száma, azokon a külterületeken, ahol kerékpárutak épültek az elmúlt években – ezt is megállapította az Állami Számvevőszék ellenőrzése. Az ÁSZ a szlovák számvevőszékkel egy időben, párhuzamosan végezte el az ellenőrzést. Az is kiderült, hogy a kerékpárút-fejlesztéseknek köszönhetően többen használnak biciklit munkába járáshoz vagy szabadidős céllal. Az ÁSZ jelentése ugyanakkor arra is rámutat, hogy a különböző projekteket nem hangolták össze. Magyarországon 2004 és 2012 I. féléve között összesen 708,5 kilométer kerékpárút épült, a megpályázható források mintegy 90%-a az Európai Uniótól származott.

Az ellenőrzés célja annak megítélése volt, hogy a kerékpárutak fejlesztésére fordított hazai és uniós források hozzájárultak-e a nemzeti környezetvédelmi programokban kitűzött célok megvalósításához, a környezetileg fenntartható közlekedési módok ösztönzéséhez, az alternatív városi közlekedés infrastruktúrájának kialakításához, valamint biztosított volt-e a különböző programokban e célra rendelkezésre álló források eredményes és hatékony felhasználása. Az ellenőrzés a 2004-2012. I. félév közötti időszakra terjedt ki.

 Nem készült összehangolt stratégia, csak keretjellegű célok voltak

A kerékpáros infrastruktúra-fejlesztések céljait keretjelleggel fogalmazta meg az Országgyűlés, végrehajtására nem készült részletes feladatterv. Nem kapott hangsúlyt az országos kerékpárút törzshálózat megvalósítása. A kormány 2011-ben döntött kiemelt állami feladatnak minősített fejlesztésekről, valamint további feladatokat határozott meg koncepció, ütemterv és megvalósíthatósági tanulmányok készítésére.

A célok megvalósítását szolgáló hazai és uniós pályázatokat nem hangolták össze, azok sokrétűek voltak – áll a jelentésben. Kerékpárutak létesítésére 2004-2012 között összesen 46,3 milliárd forint uniós és hazai forrás állt rendelkezésre, ennek mintegy 90%-a származott az Európai Uniótól. Ebből 2012. I. félévig 19,5 milliárd forint felhasználásával összesen 708,5 kilométer hosszan építettek meg kerékpárutakat.

 Ahol épült kerékpárút, ott többen használnak biciklit

A fejlesztések előmozdították a hivatásforgalmi és a turisztikai célú kerékpáros közlekedést, ösztönöztek a környezetileg fenntartható és az alternatív városi közlekedési módok elterjesztésére – állapította meg az ÁSZ.

A hazai források felhasználásának eredményessége kitűzött célértékek hiányában nem volt értékelhető. Az uniós fejlesztések eredményességi mutatói közül csak az átlagos napi forgalom mutatójában történt kedvező változás, a kerékpárutak hosszára vonatkozó célérték nem teljesült.

A megvalósított beruházások a széttagolt pályázati rendszer ellenére hozzájárultak a különböző programokban és ágazati koncepciókban megfogalmazott célkitűzések teljesüléséhez – szögezi le a jelentés. Uniós forrásokból egy kilométer kerékpárút megépítése átlagosan 34,8 millió forintba került. Ez 12,6%-kal haladta meg a hazai forrásból megvalósított kerékpárutak fajlagos költségeit, amelyet a megépített kerékpárutak eltérő műszaki tartalma befolyásolt.

A kerékpárutak egységes számbavételére az ellenőrzött időszakban nem volt hatályos jogszabályi előírás – mutat rá az ÁSZ. A kialakított nyilvántartások nem voltak teljes körűek. Így a megvalósult fejlesztések környezetre, közlekedésre, turizmusra gyakorolt hatása csak részben volt értékelhető.

Csökkent a kerékpáros-balesetek száma az ellenőrzött külterületeken

A helyszínen ellenőrzött kilenc beruházás eredményesen szolgálta a környezetileg fenntartható közlekedési módok és az alternatív városi közlekedés infrastruktúrájának kialakítását – állapította meg az ÁSZ. A kerékpáros fejlesztések hét település belterületén hozzájárultak a környezetileg fenntartható közlekedési módok, Szegeden pedig az alternatív városi közlekedés infrastruktúrájának kialakításához. A közúti kerékpáros balesetek számai a külterületeken csökkentek, a városi projektek szakaszain emelkedtek – áll a jelentésben.

A támogatási szerződésekben kitűzött műszaki célértékek a kilenc kiválasztott projekt esetében teljesültek. Összesen 2,2 milliárd forint felhasználásával 87 kilométer kerékpárutat építettek meg, amelyből 42 kilométer árvízvédelmi töltésen épült. A Tisza-tó bal és jobb partján, Mártélyon a Tisza, valamint Szentendrén a Duna árvízvédelmi töltésen megépült aszfaltburkolatú kerékpárutak javították az árvízvédelmi létesítmények műszaki színvonalát.

A projektek illeszkedtek a helyi, illetve kistérségi célkitűzésekhez – állapította meg az ÁSZ. Öt beruházás költségigényesebb volt az uniós támogatásból épített, hasonló típusú kerékpárutak országos átlagánál, emiatt a források felhasználása részben volt hatékony. Az ellenőrzött kerékpárutak burkolatának kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek mértéke nem haladta meg a jelenlegi pályázati kiírási feltételek szerinti 36,5 millió forintot – mutat rá az ÁSZ.

Kerékpáros közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozását javasolja az ÁSZ

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a nemzeti fejlesztési miniszternek javasolta egy komplex és integrált, mérhető célokat tartalmazó kerékpáros közlekedési fejlesztési koncepció kidolgozását, valamint a kerékpárutak nyilvántartásának kiegészítését a célok értékelésére alkalmas mérőszámokkal.

Az ellenőrzött projektek fenntartóinak a kerékpárutak törvényi előírásoknak megfelelő nyilvántartására és a kerékpárutak hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére fogalmaztak meg javaslatot a számvevők.

A jelentés teljes terjedelemben elérhető a www.asz.hu honlapon.

forrás: Állami Számvevőszék

Advertisements

About KeReTTeReK

What is this all about?
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s